scratch 2021/22

Teodora: pozdrav , kretanjeuhvaticu te, levo-desno, lavirint, padanje , timer, jelka , sabiranje, mnozenje, oduzimanje, deljenjeocenjivanje, trag, bojanka, prolazak , gravitacija, auto, zavrsna igra

Marina: pozdrav , uhvaticu te,  levo-desnolavirintpadanje timer,  jelka , sabiranjemnozenjeoduzimanjedeljenje , ocenjivanjetragbojanka , prolazak gravitacijaautozavrsna igra

Bogdan: pozdravkretanjeuhvaticu te,  levo-desnolavirintpadanje ,  timer,  jelkasabiranjemnozenjeoduzimanjedeljenjeocenjivanjetragbojankaprolazak gravitacija , autozavrsna igra

Lav: uhvaticu te,  levo-desnolavirintpadanje timer,  jelka, sabiranjemnozenjeoduzimanjedeljenjeocenjivanjetragbojankaprolazak gravitacijaautozavrsna igra