Scratch 2018/2019

Mali i veliki programeri razvijaju programersku logiku i realizuju svoje ideje tako što kreiraju svoje igrice. Pogledajte kako oni to rade.

Aleksandra: Zabava u moruKretanjeLoptica, Loptica 2 , lavirint, trka , uhvati mesabiranje , mnozenje, jelka , jurnjava lavirint trag , 8.mart , frizider , skok , sarena jaja , zavrsni rad

Nevena: Predstava, Kretanje , Loptica, Loptica 2, lavirint, trka , uhvati me , sabiranje mnozenje , jelka , jurnjava , lavirint trag , 8.mart  , frizider , skok , sarena jaja, , zavrsni rad

Marija: Kretanje , Loptica , Loptica 2, lavirint , trka , uhvati me sabiranjemnozenjejelka , jurnjava lavirint trag 8.mart  , frizider , skok ,  sarena jaja , zavrsni rad

Jovana lavirint trag 8.mart  , frizider , skok ,  sarena jaja , zavrsni rad

Mia: nije sacuvana verzija zato ima kopiju skok ,  sarena jaja , zavrsni rad

Leo: Banana pod vodomKretanje, Loptica , Loptica 2, lavirint , trka , uhvati me , sabiranje jelka , jurnjava , lavirint , trag , kviz , frizider , klon , skok , zmija , sarena jaja  , zavrsni rad

Sofija: Grad Kretanje, Loptica, Loptica 2, lavirint , trka , uhvati me , sabiranje jelka , Jakovljevic  jelka , jurnjava , lavirint , trag , kviz frizider , klon , skok , zmija , sarena jaja  , zavrsni rad

Rastko: KretanjeLopticaLoptica 2, lavirint , trka uhvati me , sabiranjejelka , oduzimanje , deljenje , jurnjava , lavirint , trag kviz frizider , klon , skok , zmija , sarena jaja , zavrsni rad  , zavrsni rad1

Andrej: KretanjeLopticaLoptica 2lavirint , trka , uhvati mesabiranjeoduzimanjedeljenje , jelka, jurnjava , lavirint , trag , kviz , frizider , klon , skok , sarena jaja , zavrsni rad

Ilija: Lopticaloptica 2lavirint trka

Dimitrije: Lopticaloptica 2lavirint , trka , uhvati me

Ivana: Duga Kretanjeloptica 2lavirint trkauhvati me , množenjematematikajelka , jurnjava lavirint ,trag , frizider , kviz , klon , skok  , slova ,  sarena jaja , zavrsni rad

Andrija: Vampiri Kretanjeloptica 2lavirint, trkauhvati memnoženje oduzimanjejelka , jurnjava lavirint , trag , kviz , kviz , frizider , skok , slova ,  sarena jaja  , zavrsni rad

Damjan: Kretanjelopticaloptica 2lavirint , trka , uhvati memnozenje , oduzimanje deljenje , jelka , jurnjava , lavirint trag , kviz , klon

Maksim: Kretanjeloptica 2lavirint , trka , uhvati me , množenje, oduzimanje , lavirint time , trag  , kviz , frizider , klon , skokslova ,  sarena jaja , zavrsni rad

Tarik: Slova , lavirint , skok , slova ,  sarena jaja , , zavrsni rad

Andrej K.:  Slova , lavirint , klik , skok , slova ,  sarena jaja , zavrsni rad

Simon: Kretanje , Slova , uhvati , lavirint, 8. mart , hvataj , loptica , sarena jaja , sabiranje , množenje ,  oduzimanje , jurnjava , boje

Anja: Kretanje Slova , uhvati , lavirint  , 8. mart ,  hvataj , loptica, sarena jaja , sabiranje , množenje ,  oduzimanje  , jurnjava  , boje

Lena: Slova  , lavirint , 8. mart , hvataj , loptica , , sarena jaja, sabiranje , množenje ,  oduzimanje  , jurnjava  , boje

Luka: , 8. mart

Strahinja: Kretanje

Vuk: KretanjeLoptica,

Maša: KretanjeLoptica